Jeśli potrzebujesz pomocy pamiętaj, aby wcześniej umówić wizytę w Kancelarii telefonicznie, ewentualnie mailem. Z uwagi na zagrożenie COVID-19 realizujemy także porady w wersji on-line, za pomocą takich komunikatorów jak: Whatsup, Skype, Facetime, Messenger.
  • o/Złotoryjapl. Niepodległości 2, 59-500 Złotoryja
  • o/WrocławObsługa Klienta Biznesowego po wcześniejszym umówieniu
  • Telefon:71 / 75 75 430
  • Poczta elektroniczna (at=@)sekretariat(at)kancelaria-stasiewicz.pl

Jesteś tu

Kancelaria-Stasiewicz.pl

Informacja nt. sposobu przetwarzania danych osobowych (RODO)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Kancelaria Adwokacko-Radcowska informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

- Administratorem Danych (AD) osobowych jest Kancelaria Adwokacko-Radcowska, r.pr. Bartosz Stasiewicz, pl. Niepodległości 2, 59-500 Złotoryja,

- Jeśli mają Państwo pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z AD (dane w zakładce "Kontakt"),

- Państwa dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,

- Państwa dane przetwarzane są:
--> w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na pełnomocniku,
--> w celu realizacji umów zawartych z pełnomocnikiem,
--> w oparciu o zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Odbiorcami Państwa danych mogą być:
--> Sądy, Sąd Najwyższy, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
--> inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z AD które przetwarzają dane dla których Administratorem Danych jest AD, oraz inne podmioty świadczące usługi dla AD, w tym adwokaci, radcowie prawni, aplikanci – w ramach substytucji.

- Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. poprzedzającym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym też przez czas przechowywania akt.
- W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu:
--> prawdo dostępu do danych osobowych w tym prawo uzyskania kopii tych danych,
--> prawo do sprostowania lub poprawienia danych,
--> prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO),

- W przypadku, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

- W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

- Dalszych informacji nt. przetwarzania danych osobowych udzieli Państwu AD.